Evenemang
 

 

 

Notera!

Uppdateringar och annat hittar du på vår Facebook-sida.

Under året ordnas många olika evenemang, både för medlemmar och för allmänheten. Utbudet skiljer sig år från år men följande brukar förekomma:
•    hantverksträffar. Folk med intresse för textilt, för trä eller metall träffas och lär sig mer tillsammans.
•    rodder och seglatser med skeppet Glad. Rodder arrangeras för grupper efter beställning. Seglatser omfattar ofta en vecka eller två och det är ofta möjligt att vara med på dagsetapper. De senaste åren har seglatserna skett till olika mål runt Vänerns kust.
•    gillen. Ordnas flera gånger om året för medlemmar – och för andra grupper efter beställning.

Föredrag, sagokvällar, bildvisningar och exkursioner till intressanta forntidsmiljöer förekommer också av och till, liksom ceremonier, med eller utan musik och dans.

 

 

 

Värmlands Vikingating i Nysäter

Under ett antal år har föreningen sitt största evenemang i slutet av juli månad. Då arrangeras Värmlands Vikingating. Under tinget förvandlas trakten till ett marknadsmyller, då vikingar från när och fjärran träffas för att köpa, sälja, leka, dansa, sjunga och ha det allmänt festligt. Gycklare, eldslukare, glimabrottare och andra underhåller gästerna – som under de senaste åren varit ca 3 000. Under tingsdagarna finns det möjlighet att kasta yxa, skjuta båge eller ta en roddtur med skeppet Glad, likväl som att festa på vad köket i Oshem kan erbjuda. Riddarna från S:t Nicolai gille har också besökt platsen under åtskilliga år och bjudit på duster till häst.

 

Vill du vara med?

Hantverkare, handelsmän, lekare, krigare och andra i den moderna vikinga- eller medeltidsvärlden är välkomna till vårt ting och vår marknad! Kraven på kvalité och tidstrogenheten ställer vi förstås högt. Hör av dig till Föreningen Vikingaleden så får du veta mera!

 

Skolor

Hur väcker man barns och ungdomars intresse för historia?
Vi inom Föreningen Vikingaleden tror att man gör det genom att göra historien levande. Genom att barn och ungdomar får smaka, lukta, se, höra och känna vikingatiden!  Eftersom vi har den tron har vi under gångna år åstadkommit aktiviteter och arrangemang i vikingaanda tillsammans med de många skolklasser, som besökt oss.

På Värmlands Vikingacenter och i Gladhem kan man uppleva mycket roligt för barn och ungdomar. Guidningar till utställningarna, rodder med skeppet, vikingatida lekar på Lekvallen och i lekskeppet Lill-Glad, vandring genom labyrinten Stendansen och mycket annat. Kontakta oss för mer information så kan vi skräddarsy ett program för just din skolklass eller förening.

 

Företag, föreningar, familjer

Det finns också goda möjligheter att ordna skräddarsydda arrangemang för företag, föreningar eller kanske familjer, som vill fira högtidsdagar på ett lite annorlunda sätt. Vi har vikingakläder till uthyrning och vi kan ordna det mesta vad gäller lekar, rodder, mat och dryck.

 

Övrigt

För den som gör ett besök vid Värmlands Vikingacenter och byn Gladhem finns det också mycket annat att se i bygden. Det kan man få veta mer om via följande hemsidor:
Gillberga Hembygdsförening
Gillberga Utvecklingsgrupp
Säffle kommun

 

 

Värmlands Vikingating 2017

Förberedelserna för vikingatinget i Nysäter börjar rätt tätt när ett ting avslutats. Så brukar det vara och var det också inför tinget år 2017. Tingsgruppen, ledd av Ulf Karlsson, har haft mycket at bestyra och organiserat det praktiska arbetet med mat, bodar, tält och program som alltid är nödvändigt. När det väl var dags var det mesta också i god kontroll. Gästerna kom en efter en och fältet vid Gladhem fylldes på, gamla vänner möttes, nya vanns på platsen vid lägereldarna. Och så kom dagen och publiken dök upp och allt var som det skulle. Skeppet fylldes av barn och vuxna sugna på att ro en stund ut på Byälven och tillbaka igen. Det sköts båge, det kastades yxa och på Lekvallen dängde man varandra ner från den hala stocken och ner i den halmklädda backen, precis som det skulle vara. Brödbak, smide, försäljning av korgar, träsvärd, skinn, vikingasköldar och allsköns annat: den som ville kunde roa sig kungligt och få med sig goda varor hem. Årets ting vid kung Sorgs hög leddes av Erik hövding med vår ålderman Korp-Erik som ålderman. Den man- och kvinnostarka norska delegationen från kung Håkon försökte erbjuda handelsförbindelser, men fisken var rutten och oljan spottade Chop-Chop ut – ett klart försök att förgifta värmlänningarna!  Vid tinget anklagades också gycklaren Karl den smorde för att stulit en trälkvinna. Han fick möjligheten att bevisa sin oskuld genom att försöka dra hem henne i det smorda repet, men detta gick illa. Som straff fick han en skock av barn omkring sig som kittlade gycklaren av hjärtats lust.

Regnet kom under lördagsaftonen, men stämningen blev ändock hög i festsalen Gladhall till årets gästabud. Maten var en njutning – tack Mia och John och andra som hjälpte till! -, musiken som Pilgrim från Karlstad bjöd på fick borden att dansa. I skydd av mörkret lektes ystra lekar, ledda av Lekegoden från Agder, och Röde Mask fick himlen att rodna när elden kastades mot skyn.

När natten svunnit och gryningen kom var solen åter där. Under söndagen kom islandshästarna som tog de barn som ville med sig på en tur i trakten. Med anledning av att detta var tionde gången som tinget hölls i Gladhem arrangerades också tävlingen ”Starke viking”, med sju deltagare. Det blev en spännande femkamp i lekringen inför en stor publik. Kampen var hård, men Gladhems egen kämpe Jakkin Wiss tog till slut hem spelet och vann den normandiska skölden (skänkt av Grimfrost, tack så mycket!) som ett tecken på sin styrka och kämpaglöd.

Under två välsignade dagar levde vårt läger. Visst var det blod, svett och tårar men också så mycket av skratt, sång och glädje – vikingar trivs i varandras sällskap och gör magi ihop. Tack till alla som deltog och bidrog, med små och stora insatser, tack till tingsgeneralen Lotta Sandin, till vår oumbärliga tingsspindel Ulf, till vår hövding Erik och till alla andra med sina särskilda ansvar. Tack till bröderna Larsson för allehanda praktiska insaster! Tack också till de som bidragit ekonomiskt till att vårt ting kunnat genomföras på ett bra sätt: till Region Värmland, till Clara Lachmans fond, till Studieförbundet Vuxenskolan. Nu hoppas vi alla på att året går fort och att nästa års ting snart är här. Då, 2018, är det nya jubileum som stundar. Värmlands Vikingacenter fyller 10 år, skeppet Glad av Gillberga 20 år – och Föreningen Vikingaleden hela 25. Det måste vi fira!

Olav Smörtunga, alias Peter Olausson (Foto: Lisbeth Olausson & Serafia Olausson)

  

Om vikingatinget 

Goda gudar!

Gladhems gäster

fylkats till

ett ting för folket

samlats invid

Sorgens storhög

för att slita

svåra tvister.

Åldermannen,

gamle Korpen,

täljde lagarna

från fordom:

hövding Erik

lyste tingsfrid

och drack horn

med sina likar

till välsignelse

och vänskap.

 

Norske kungens

män och kvinnor

kom med gåvor

för att handla:

rutten fisk

och oljesmörja

bar de fram

men Chop-Chop spydde

när han drack

ur fyllda glaset.

Kämpars krafter

mättes sedan

värmske smeden

tog hem spelet

och med detta

drog kung Håkon

kortast strå

mot Erik hövding.

 

Karl den smorde

gycklarkungen

miste kvinnan

som han rövat

till sin träl

i natt och dagar:

han fick pröva

drag med repstump

men var klen

och repet såphalt.

Straffet blev

att kittlas ivrigt

utav barn 

i lekarringen.

Kvinnan vann

sin frihet åter

och sprang hem

till Ales bygder.

 

Detta ting

i sol och hällregn

roddes Glad

av barn och vuxna

Röde Mask

spred eld i natten

brände benens hår

till aska.

Pilgrimsfolkets

polsketoner

ljöd inunder

Gladhalls åstak

Gladhems gäster

njöt av maten,

Mias kokkonstverk

från köket,

och drack mjöd

runt festens långbord.

 

Lekargoden

ifrån Agder

lockade till

manlig fyrkamp

mitt i mörkret

utom huset

och en hövitsman

och guldsmed

drog sin lem

med friska krafter

i en ädel kamp

om ölet

så den långa

blev än längre.

Smärtan övervanns

för äran

och en klunk

ur ljuva stånkan

 

Vem var tingets

störste kämpe?

Vem blev Gladhems

starke viking?

Erik hövding

ledde leken

mellan män

i holmgångsrundeln.

Robin lyfte

stora stocken

lätt som plockepinn

från marken

Daniel bar sten

en mil minst

men till sist

blev Jakkin Armstark

främst bland män.

Han länge leve!

 

Tinget slöts

i fred och gamman

invid storelden

bland vänner

där man talade

om gudar

likaväl som 

lek och älskog.

Alla vikingar

drog dädan

for i fyrspann

bort mot hemby

med ett byte

rikt på guldkorn

ifrån mötena

i vimlet.

Nästa år är

redan nära!

 

logo 

logo