Lite geografi
 

 

 

Vikingaleden

Vikingaleden är ett ”populärnamn” på bygderna kring Byälven och Glafsfjorden i västra Värmland. Kommer man med båt talar man också gärna om att man går genom Säffle kanal. Att turistfolket började tala om Vikingaleden för några årtionden sedan hade att göra med de stora gravhögarna som finns här på några ställen längs vattenleden. De är visserligen äldre än vikingatiden (troligen från århundradena kring 500 e Kr) men vittnar om bygdens betydelse i äldre tider. Många äldre skribenter har också spekulerat i anknytningen till händelser som nämns i t ex Snorre Sturlassons Heimskringla (=de norska kungasagorna). Mest känd har sagokungen Olof trätälja blivit, han som Snorre säger var den förste kungen av Värmland och vars ättlingar blev stamfäder för hela den norska kungasläkten. Särskild i Säffletrakten har Olof trätälja blivit en symbolfigur, som (liksom Olof trätäljas familjemedlemmar) gett namn till gator, idrottsföreningar och annat.

 

Vikingahistoria ur ett värmländskt perspektiv

 

Dalgången

Byälvens vattenled räknas ibland som Sveriges längsta, i och med att båtar kan ta sig från Västkusten hela vägen förbi Säffle och till Arvika (och till Glafsfjordens allra innersta vik, som kallas Sulvik).  Sträckan från Byälvens utlopp i Vänern och upp till Sulvik är ca 10 mil. En mängd ortnamn och fornminnen berättar om att bygderna varit fast bebodda i minst tvåtusen år. De största gravhögarna (kungshögarna) är av samma typ som i t ex Gamla Uppsala. De som kvar idag ligger vid Säffle, Nysäter, Högsäter, Stömne och (sannolikt) Sölje.

Det är vackra bygder som årligen lockar många turister till t ex von Echstedtska gården, Klässbols linneväveri och den stora Glaskogen.

 

Nysäter

Nysäter heter byn där Föreningen Vikingaleden har sitt säte. Här finns det affär, vårdcentral, bensinmack, antikhandel, skola och caféer. Marknadsbodarna finns mitt i byn och de är 23 till antalet och utgör Sveriges mest välbevarade marknadsgata från 1700-talet. Gillberga Hembygdsförening ansvarar för verksamheten vid bodarna och driver också bl a hantverkskafé och ett av Värmlands största hembygdsmuséer. Där kan man inte minst göra sig bekant med Värmlands polishistoria.

Nysäters gästhamn har dusch och toaletter för gäster som kommer med båt men också de som har husbil eller husvagn.

 

Gladhems by

Under drygt tio års tid har en vikingaby växt upp nära Byälven och den kommunala badplatsen. Den heter Gladhem och har sina olika delar.

Från Värmlands Vikingacenter löper en stig som går förbi Kung Sorgs hög till vänster och varifrån man skymtar Stendansen, områdets egen stenlabyrint, eller trojeborg. I anslutning till Kung Sorgs hög finns också runstenen, som också berättar om kung Sorg. Högen används för domslut när tinget hålls.

I byn nere vid Byälven återfinns bl a platsen för yxkastning, lekvallen (med lekar för barn och vuxna), örtagården och köket Oshem.

Här finns skeppet Glad i sin hemmahamn i anslutning till badplatsen – där det finns möjlighet att ta sig ett dopp för den som vill. Man kan vandra runt i byn och ta sig bort till Korpåsen med sina stugor under mäktiga furor. Där håller åldermannen Korp-Erik till. Hans granne är völvan Hallgerd, hon som tolkar ödesväven för den som vågar.

I byn finns också smedjan där nitarna till vikingaskeppet Glad kom till. Här finns båthuset, där Glad vilar om vintern, och apeln med gudabilderna.

Om sommaren är byn ofta bebodd av vikingar, som det går an att fråga om allt mellan himmel och jord.

 

 

Korpens Resa

Vikingarnas nio mytologiska världar gestaltade idag. Lyssna på Peter Olausson berätta om utställningen samt de mytologiska världarna. Klicka på bilden nedan.