Om föreningen
 

 

 

Postadress

Föreningen Vikingaleden
Värmlands Vikingacenter
661 95 Värmlands Nysäter

Telefon

0533-303 20
073-0394995

Karta

Klicka här

 

E-post

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Organisations- och bg-nummer

Organisationsnummer 874400-8023
Bankgironummer 5829-3408

 

Lite historia

Föreningen Vikingaleden startade år 1993. Tanken var bl a att göra en intressant bygd levande genom att använda sig av minnena i landskapet från vikingatiden och närliggande historiska epoker. Det skulle vi först och främst göra genom att bygga ett eget vikingaskepp för att sedan använda för rodder och seglatser. Föreningen har sedan dess utvecklats till att ha en bred verksamhet på land och till sjöss. År 2015 är antalet medlemmar drygt 200.

 

Stadgar

Föreningens stadgar antogs senast år 2011. Här sägs att föreningen är både allmännyttig och ideell och att sätet ligger inom Arvika och Säffle kommuner. Syftet är formulerat på följande sätt:
•    att verka för att sjöleden Vikingaleden med kringliggande bygder i Glafsfjordens och Byälvens vattenområden utvecklas som kultur- och turistområde
•    att gemensamma satsningar på grundval av en rik forntidshistoria görs för att uppnå aktivitet på kultur- och turistområdet. Exempel på sådana satsningar är byggen av vikingatida skepp, uppbyggnad av forntidshus/-byar samt publikarrangemang med forntidshistorien som tema.
•    att gagna det arkeologiska och historiska arbetet för att utforska bygdens historia från medeltiden och bakåt.
•    att väcka allmänhetens intresse för historia i hembygden, som en resurs i nuet och för bygget av framtiden.

 

Organisation

Föreningen har en styrelse och en rad olika arbetsgrupper. Följande grupper/ansvarsområden aktuella:
•    Hantverksgruppen
•    Vikingatingsgruppen
•    EU-gruppen
•    Vikingacentergruppen
•    Matgruppen
•    Skeppsgruppen
•    Långhusgruppen
•    Vapengruppen
•    Byarådet

 

Styrelsen

Fram till årsmötet 2017 ser styrelsen ut som följer:

Ordf Peter Olausson
Vice ordf Lars-Erik Wiss
Sekreterare Eleonore Tullock
Kassör Vakant

Ledamöter
Michael Johansson
Lars Berne
Erik Tullock
Sonja Söderqvist
Mattias Älander

Föreningens arbetsutskott består av Peter, Lars-Erik och Thomas.

 

Medlemskap

Som medlem i Föreningen Vikingaleden kan du göra mycket, beroende av egna intressen: många händer behövs! Pris: 100 kr/person. Familjemedlemskap (familjer med gemensam adress) kostar 200 kr. Organisationer och andra juridiska föreningar kan också bli medlemmar för 300 kr.